Start2019-01-11T14:14:47+00:00

Ordförande har ordet

Hej!

Nu är alla helger över och vi har gått in i ett nytt år. 2019 ligger framför oss som ett oskrivet blad, vi vet inte vad som kommer att hända.  Vi kommer alla att göra vad vi kan för att det ska bli ett bra år.

Då det gäller SDP vet vi redan nu, att vi har en del trevliga händelser att se fram emot. Det är Kryssningen på floden Rhen, SDP:s stämma och Nordiska Dövas Pensionärsträff i Ålborg.

Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete för att förbättra situationen för döva pensionärer.

Kartläggningen tillsammans med SDR fortsätter, om Post- och Telestyrelsen beviljar de medel som behövs kommer det att bli utbildning om hur man använder dator och Internet.

Vi från styrelsen vill även få möjlighet att besöka våra föreningar och sektioner för att utbyta information.

Vi kommer att fortsätta med sidan Seniornytt i Dövas Tidning. Vi hoppas att ni har lagt märke till att texten nu är större!

Styrelsen önskar er alla ett bra och intressant år 2019!

ETT STORT OCH VARMT TACK
till alla som till minne av Karl-Gösta Sjöberg gett
en gåva till Sveriges Dövas Pensionärsförbund.
Våra tankar går även 
till hans familj.
SDP:s styrelse