Ordförande har ordet

Hej alla pensionärer!

Tiden rinner iväg. Två månader har redan gått på det nya året. Aktiviteterna är i full gång i SDP:s föreningar/sektioner och på riksnivå.

Ljuset börjar så sakta komma tillbaka med längre dagar och vi känner oss en aning piggare.

Förbundsstyrelsen fortsätter förberedelserna inför stämman. Sista dagen för att skicka in ombudsfullmakten är den 20 mars. Stämmohandlingarna kommer att skickas ut i mitten av april.

Vi har också två nordiska arrangemang att se fram emot, dels Kryssning på Rhen som anordnas av Norges pensionärer och dels Nordiska Dövas Pensionärsträff i Ålborg, Ni kan läsa mer om dessa tillfällen på annan plats på den här sidan.

Under Föreningar/sektioner kan ni se information om att SDP blivit medlem i ABF, vilket medför en del förmåner för våra föreningar/ sektioner.

Förbundsstyrelsen arbetar  vidare med SDP:s ”hjärtefrågor” – teckenspråkig personal på äldreboenden och inom hemtjänsten för döva pensionärer. Vi har fått bra kontakt med olika politiker, som är intresserade av dessa frågor och vill träffa SDP för att få veta mer.  Styrelsen lyfter även fram frågan om äldrevägledare för döva på fler platser i Sverige. Vi hoppas göra framsteg.

SDP deltar även i ett projekt som ska utreda hur man kommunicerar med främst äldre döva i krissituationer – ett mycket viktigt projekt.

Förbundsstyrelsen har många viktiga frågor på dagordningen och lägger ner så mycket tid och kraft som möjligt för att driva dem. Vi tackar medlemmarna som stöttar och hjälper oss. Vi kommer att ta flera steg framåt även om det kan ta lite tid.

En annan viktig fråga är den nya medlemshanteringen. Hoppas ni alla har betalat in medlemsavgiften till SDR. Om ni har problem kontakta SDR eller någon av oss i SDP:s förbundsstyrelse.

Vi önskar er alla en riktigt fin vår, när den nu kommer dit där ni bor. Någon skrev att ”I Norrland skottar man snö medan skåningarna klipper gräsmattan”. Kanske lite överdrivet men tidpunkten för vårens ankomst varierar.

Allt gott!

Dövrörelsens store profil och nestor Lars Kruth är död.

Han har betytt så mycket för oss alla döva och kämpat för vår rättighet till teckenspråket! Han har även suttit som ordförande i dåvarande Sveriges dövas pensionärsråd och jobbade för äldres dövas rätt till trygghet i teckenspråksmljö.

Våra tankar går till hans nära och kära.

Tack Lars för allt du gjort och för din tid hos oss!

Vila i frid!

Förbundsstyrelsen och alla pensionärer.