Start2018-10-25T13:59:08+00:00

SDP önskar alla ha en riktig FIN höst!

Ordförande har ordet

Efter en lång och ovanligt varm sommar gör nu hösten sitt inträde. Föreningar och sektioner börja med sina aktiviteter och sitt arbete igen. Det är alltid roligt att träffas igen efter sommaren.

Oavsett hur det gick i valet den 9 september måste vi alla fortsätta med vårt påverkansarbete för att få den Äldreomsorg som SDP arbetar för. Under sommaren har vi arbetat med att göra våra politiker uppmärksamma på våra behov. Påverkansarbetet  slutar inte i och med valet utan vi måste hela tiden fortsätta att lyfta fram äldre, tckenspråkiga dövas situation för att nå våra mål – en trygg och värdig ålderdom i en teckenspråkig miljö. För att detta ska bli verklighet måste vi lyfta denna fråga på alla nivåer. Just Din medverkan är viktig!

2019 håller SDP sin förbundsstämma i Härnösand den  25 –  27 juni. Om ni funderar på att sända in motioner vill styrelsen ha dem senast den 30 november 2018.

Valberedningen har påbörjat sitt viktiga och faktiskt svåra arbete med att hitta lämpliga kandidater till den styrelse som ska väljas på stämman. Så om Du själv eller någon Du känner är intresserad av att kandidera till SDP:s styrelse, meddela då Valberedningen. Adresserna hittar Du under ”Kontakta oss”.

Vi önskar er alla en fin, aktiv och trevlig höst!

ETT STORT OCH VARMT TACK
till alla som till minne av Karl-Gösta Sjöberg gett
en gåva till Sveriges Dövas Pensionärsförbund.
Våra tankar går även 
till hans familj.
SDP:s styrelse