Ordförande har ordet

Hej alla pensionärer!

Nu har våren kommit eller åtminstone hälsat på i stora delar av Sverige. Det är härligt att se alla blommor i parker och rabatter.

Vi har ställt fram klockan en timme vilket gör att det nu är ljust längre på kvällarna.

I SDP:s föreningar och sektioner har det hållits årsmöten och kanske har ni fått nya medlemmar i era styrelser? Glöm inte att meddela detta till förbundet.

Alla aktiviteter är i full gång och just nu avlöser påskfesterna varandra. Därefter kommer helgen då vi alla får avkoppling och de nya krafter vi behöver.

Planeringen av årets aktiviteter fortsätter. Kanske blir det en liten utflykt innan sommaren kommer. Men visst kan vi fortsätta att träffas under sommarmånaderna. Det finns mycket vi kan göra gemensamt – ta en promenad, fika tillsammans någonstans, spela boule eller något annat ni tycker om. Skicka gärna in era program till hemsidan!

Vi förbundsstyrelsen har mycket på dagordningen. Ni kan läsa mer om detta under Förbundsnytt.

Förbundsstämman i Härnösand närmar sig och stämmohandlingarna har nu börjat skickas ut till ombuden.

Nu ser vi fram emot den kommande påskhelgen och förbundsstyrelsen önskar alla EN GLAD PÅSK!

Foto: Birgitta Orström Lind

Med ett blått hav av scillor önskar SDP:s styrelse alla en riktig fin vår!

Foto: Birgitta Orström Lind

Dövrörelsens store profil och nestor Lars Kruth är död.

Han har betytt så mycket för oss alla döva och kämpat för vår rättighet till teckenspråket! Han har även suttit som ordförande i dåvarande Sveriges dövas pensionärsråd och jobbade för äldres dövas rätt till trygghet i teckenspråksmljö.

Våra tankar går till hans nära och kära.

Tack Lars för allt du gjort och för din tid hos oss!

Vila i frid!

Förbundsstyrelsen och alla pensionärer.