FÖRBUNDSNYTT2018-07-13T09:08:05+00:00

Förbundsnytt

Här står ur Seniorsnytt i Dövtidningen som vi hoppas på att ni alla har läst. Tredje och sista numret av Dövtidningen enligt avtal och vi hoppas och tror på förlängningen av Seniorsnytt som är välbehövlig för alla pensionärer. Plockar här ur Seniornytt:

Det är valår och samtliga partier gör satsningar på pensionärerna, en stor och viktig väljargrupp. Det betyder att vi måste vara aktiva och kontakta politiker samt ansvariga för äldres hälsa, vård och omsorg för att få med teckenspråkiga äldres behov i partiernas valprogram. Styrelsen arbetar för att bygga nätverk med politiker, beslutsfattare och pensionärsorganisationer. SDP:s föreningar/ sektioner bör tillsammans med sin dövförening, kontakta lämpliga lokala politiker etc. Det är viktigt att föra fram våra behöv av teckenspråkig personal inom vård,äldreboende och hemtjänst. Hänvisa gärna till Skånemodellen med Äldrevägledare samt Örebromodellen med Servicecenter för teckenspråkiga.

I den s.k pensionspyramiden finns flera system för pension. Allmän pension är den statliga pension som Pensionäsmyndigheten ansvarar för. Alla som arbetet eller bott i Sverige får allmän pension. Inkomsten kan gälla tex lön, arbetslöshets-, sjuk eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Varje år avsätts 18,5 % av din pensionsgrundande inkomst dvs lön och ersättningar till din framtida pension samt 2,5 % till premiepensionen som ingår i den allmänna pensionen. Den betalas ut så länge du lever. Löntagaren alltså du, bestämmer själv om dessa 2,5 % ska placeras i fonder du väljer eller om Pensionsmyndigheten ska placera pengarna – oftast i AP- fonderna. Är du gift eller har registrerad partner kan du välja att föra över premiepensionen till maka/make eller partner. Tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren och ingår i den allmänna pensionen.

Garantipension för en person, som har låg pension. Har du inte haft någon inkomst har du rätt till garantipension, som är ett grundskydd. Du som har låg pension kan också ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Båda förmånerna kan 65+ som är pensionär ansöka om.

Ja detta kan ni läsa om i Seniorsnytt i Dövtidningen och även de tidigare två numren i Dövtidningen finns intressanta saker att känna till om!