FÖRBUNDSNYTT2018-12-10T07:17:48+00:00

Förbundsnytt

Styrelsen höll sitt första sammanträde efter sommaren 20-21 augusti. Fokus låg på förberedelser inför stämman 2019. SDP har fått bidrag från flera fonder och har därmed en stabil ekonomi.

SDP har under valrörelsen skapat ett kontaktnätverk av politiker och organisationer, som vi avser att fortsätta samarbetet med.

Styrelsen följer den antagna verksamhetsplanen. Samarbetsavtal med SDR förväntas bli klart under hösten.  Vi inväntar nu svar från landstingen i SDPs/SDRs kartläggning av äldreboenden. En ny informationsbroschyr ska tas fram och Normalstadgarna ska revideras och anpassas till de stadgar som antogs på stämman 2017. Styrelsen arbetar vidare med frågan om äldres teckenspråk.