Förbundsstämma

SDP hade sitt ordinarie förbundsstämma i Örebro den 31 maj-2 juni och protokollet därifrån finns att läsa hos varje pensionärsförening/ sektion. Här har vi verksamhetsberättelserna för år 2015 och 2016, verksamhetsplan, budget och motioner.

Extra förbundsstämma hölls till i Jönköping den 22 september där beslut om revidering av stadgar och verksamhetsplan och även beslut att förbundet ska fortleva som ett självständigt förbund och ej som ett råd inom SDR.

Nästa förbundsstämma hålles till i First Hotell, Härnösand den 25-27 jun 2019. Programmet och inbjudan kommer att skickas ut till pensionärsföreningar/ pensionärssektioner.