Kontakta oss

Sveriges Dövas Pensionärsförbunds styrelse 2017 – 2019

Förbundsordförande: Kerstin Kjellberg, Malmö
E-post: k.kjellberg.mo@gmail.com
Ansvarsområden: Intressepolitik, informationsansvarig, Dövas Tidning, Myndighetskontakter.

Vice ordförande: Thyra Lindström Härnösand
E-post: thyra.lindstrom@gmail.com
Bildtelefon: thyra.lindstrom@ectalk.se
Ansvarsområden: Kultur, Kursverksamhet och hemsidan.

Sekreterare: Johnny Slotts, Örebro
E-post: johnnyslotts@gmail.com
Bildtelefon: j.slotts@ectalk.se (SMS måste skickas först till honom pga ej blinkers)
Ansvarsområden: Styrelsens och stämmoprotokollen, följer upp Ingvar i sitt arbete som ekonomiansvarig.

Ekonomiansvarig: Ingvar Edwall, Leksand
E-post: perik@bahnhof.se
Bildtelefon: ingvar.edwall@ectalk.se
Ansvarsområden: Intressepolitik, Kursverksamhet, Myndighetskontakter, Medlemsansvarig och Arkivansvar.

Ledamot: Inga-Britt Andersson, Örebro
E-post: ingabrittandersson073@gmail.com
Bildtelefon: r.i.andersson@t-meeting.se
Ansvarsområden: Sociala medier och Medlemsansvarig.

Revisor: Stig Kjellberg, Leksand
Revisorssuppleant: Tord Lind, Malmö

Valberedningen 2017-2019:
Sammankallare: Ann-Marie Wikström, Malmö
E-post: ami.wikstrom42@gmail.com
Conny Larsson, Örebro
E-post: connylarsson47@gmail.com
Inger Brodin, Kävlinge
E-post: inger.brodin3@gmail.com

SDP organisation nr
802430-2385

SDP bankgiro
5785-0398.