Medlemskap2018-06-21T12:29:38+00:00

Medlemskap

Medlem 65 år – uppåt

De som är medlem i en dövförening betalar sin medlemsavgift till SDR.
SDR drar av 60 kr medlemsavgift till SDR och även drar automatiskt av
50 kr medlemsavgift till SDP. Ingen möjligt till valfrihet. Avin sändes med OCR
som går automatiskt till ett dataprogram – medlemshantering. Pontus ser i datorn och kollar på vem som har betalat in. Det går inte att kryssa i avin eftersom han tittar sällan på den.

Medlem som är 61 år eller 63 år – sambo eller anhöriga

Det är ingen möjligt det heller. Det liknar problem som ovan. Avin sker i OCR,
Det är ingen möjligt att kolla på alla avin på vilka är pensionär eller yrkesverksamma
vid ålder före 65 år.

SDR får under januari och februari 50 avin per dag och tittar inte på dem utan de litar på OCR som noterar direkt till medlemsregister.

Medlemskort kommer att fortsätta från SDR eftersom det inget fanns ett beslut vid senaste kongress.

SDR drar för ålder 6 – 30 år automatiskt 50 kr till SDUF. PÅ SDUF:s hemsida finns det en blankett om medlemsansökan. I den ansökan finns en lista på alla ungdomsklubbar som en medlem kan välja på vilken ungdomsklubb som hen vill bli medlem.

SDP får fundera på att ha en ansökningsblankett i sin hemsida?

Pensionärsföreningar/sektioner

De yngre än 65 år får de betala 50 kr direkt till pensionärsföreningen.
Antingen eller betalar de som brukligt medlemsavgift till pensionärsföreningen.
Det är varje pensionärsförening/sektion ansvarar sina medlemmar som är under 65 år.
De får sedan rapportera till SDP om de yngre medlemmarna så att SDP vet om dem.