Medlemskap2018-12-10T07:19:17+00:00

Medlemskap

Medlem 65 år – uppåt

De som är medlem i en dövförening betalar sin medlemsavgift till SDR.
SDR drar av 60 kr medlemsavgift till SDR och även drar automatiskt av
50 kr medlemsavgift till SDP. Ingen möjligt till valfrihet. Avin sändes med OCR
som går automatiskt till ett dataprogram – medlemshantering. Pontus ser i datorn och kollar på vem som har betalat in. Det går inte att kryssa i avin eftersom han tittar sällan på den.

Medlem som är 61 år eller 63 år – sambo eller anhöriga

Det är ingen möjligt det heller. Det liknar problem som ovan. Avin sker i OCR,
Det är ingen möjligt att kolla på alla avin på vilka är pensionär eller yrkesverksamma
vid ålder före 65 år.

SDR får under januari och februari 50 avin per dag och tittar inte på dem utan de litar på OCR som noterar direkt till medlemsregister.

Medlemskort kommer att fortsätta från SDR eftersom det inget fanns ett beslut vid senaste kongress.

SDR drar för ålder 6 – 30 år automatiskt 50 kr till SDUF. PÅ SDUF:s hemsida finns det en blankett om medlemsansökan. I den ansökan finns en lista på alla ungdomsklubbar som en medlem kan välja på vilken ungdomsklubb som hen vill bli medlem.

Pensionärsföreningar/sektioner

De yngre än 65 år får de betala 50 kr direkt till pensionärsföreningen.
Antingen eller betalar de som brukligt medlemsavgift till pensionärsföreningen.
Det är varje pensionärsförening/sektion ansvarar sina medlemmar som är under 65 år.
De får sedan rapportera till SDP om de yngre medlemmarna så att SDP vet om dem.

Nytt medlemssystem

I november kommer vi på SDR, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Sveriges Dövas Pensionärsförbund att byta till ett nytt och efterlängtat medlemssystem. I det nya medlemssystemet kan du som medlem lätt hitta uppgifter om ditt medlemskap och medlemsform. Du kan på egen hand också i systemet ändra på personliga uppgifter som t.ex. ny bostadsadress. I systemet finns även möjlighet för dig som vårdnadshavare eller god man följa upp medlemsuppgifter för barn/personer som du har ansvar för.

För att övergå till det nya systemet krävs det en unik och personlig kod för att bekräfta medlemsuppgifterna. Koden finns i informationsbrevet som alla medlemmar hos SDR, SDUF och SDP kommer att få under november månad. För familjemedlemmar gäller ett och samma informationsbrev för hela familjens uppgifter. Om du inte har fått brev senast den 1 december – kontakta SDR:s medlemsservice! Se kontaktuppgifter nedan.

En instruktionsvideo på svenskt teckenspråk om hur du övergår till nya medlemssystemet kommer att finnas här inom kort.

Våra föreningar hos SDR är informerade om detta nya medlemssystem och fått en inbjudan till introduktionsdag den 1 december 2018 i Örebro. SDUF och SDP är också inbjudna till denna dag.

Har du frågor eller funderingar? Eller behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss på SDR:s medlemsservice.
E-post: medlem@sdr.org
Bildtelefon: sdr@ectalk.se

Våra telefontider
Måndag-torsdag: kl. 09.30-16.00
Fredag: kl. 09.30-15.00

VI kommer före jul erbjuda följande utökade telefontider
Torsdag 22 november: kl. 16.00-19.00
Torsdag 29 november: kl. 16.00-19.00
Torsdag 6 december: kl. 16.00-19.00
Torsdag 13 december: kl. 16.00-19.00

SDR:s medlemsservice gäller för dig som medlem i SDR, SDUF eller SDP. Alla är välkomna att kontakta oss!

http://sdr.org/sveriges-dovas-riksforbund/medlemssystem

Kontakta oss om du behöver hjälp med brevet från SDR gällande nya medlemshanteringen! Det är viktigt att du svarar på det