Medlemskap för dig som pensionär (65år+)

Som medlem i SDP blir du automatiskt ansluten till närmaste pensionärsförening/-sektion eller till annan förening/sektion, som du väljer själv. Om du av någon anledning inte vill vara medlem i SDP eller om du vill byta pensionärsförening/-sektion så kan du meddela det till Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) medlemsservice eller till din dövförening.

Från och med 2019 har SDP tillsammans med SDR och SDUF ett nytt medlemssystem, som kräver att du har mobilt bank-ID som legitimation. Har du inget mobilt bank-ID är du välkommen att kontakta SDR:s medlemsservice (t.ex. faktura per post).

E-post: medlem@sdr.org
Bildtelefon: sdr@ectalk.se

I det nya medlemssystemet kan du alltså välja att betala in medlemsavgiften med Swish eller Payson (faktura/kortbetalning/direktbetalning via bank).

Hur går det till?

Gå in på medlem.sdr.org och logga in med hjälp av ditt mobila bankID. Där du kan välja förening och medlemsform.

Betala medlemsavgiften med:
A. Swish
B. Payson (faktura/kortbetalning/direktbetalning via bank)

Ni som väljer nr A eller B kommer i fortsättningen få meddelande per e-post om förnyelse av medlemskap, så sparar vi på papper för miljöns bästa!

Mer information
Mer information finns också på SDR:s hemsida, både svenskt teckenspråk och svensk text.
Bli medlem: http://sdr.org/stod-sveriges-dovas-riksforbund/bli-medlem
Lista på föreningar: http://sdr.org/component/k2/item/1716-medlemsansokan-foreningar 
Medlemsformer: http://sdr.org/component/k2/item/1778-medlemsformer
Medlemsförmåner: http://sdr.org/component/k2/item/1777-medlemsformaner

Medlem som är yngre än 65 år
De yngre än 65 år får betala 50 kr till SDP via sin pensionärsförening/ sektion om så önskas. Varje pensionärsförening/sektion ansvarar även för sina medlemmar som är under 65 år och nedåt.  De får sedan rapportera till SDP om de yngre medlemmarna så att SDP vet om dem.