Sveriges Dövas Pensionärsförbund

 

torsdag, 19 oktober - 2017  

Hem | Om SDP | Verksamhet | Projekt | Evenemang | Kurser | Kontakta oss

Om SDP

SDP bildades den 8 augusti 1976.

SDP har 24 lokala föreningar / sektioner i hela landet. Vartannat år hålles förbundsstämma med ombud från förbundets föreningar/sektioner.

Året mellan förbundsstämman arrangeras pensionärsdagar med pensionärsföreningar som arrangör.

Alla som har någon form av pension kan bli medlemmar. Även den som är gift eller sammanboende med medlem är välkommen som medlem.

SDP är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet förbund, som tillvaratar teckenspråkiga döva pensionärs sociala och kulturella intressen.

SDP webbplats bildades den 16 januari 2008.