Sveriges Dövas Pensionärsförbund

 

torsdag, 19 oktober - 2017  

Hem | Om SDP | Verksamhet | Projekt | Evenemang | Kurser | Kontakta oss

Verksamhetssplan

Verksamhetsplan för Sveriges Dövas Pensionärsförbund för åren
(2015) 2016 – 2017
 
Nyckelfrågan är att göra samhällets äldreinsatser tillgängliga för förbundets målgrupp – genom det svenska teckenspråket.  
 

 • Uppföljning och genomförande av motioner från 2013 gällande organisation och medlemshantering.
 • Ingå i SDR:s opinionsarbete och påtryckningar för äldre teckenspråkiga döva och hörselskadade.
  SDR har f n en vision om ett nationellt kunskapscenter och samordning för döva i alla åldrar.
 • Bilda opinion för att likställa det svenska teckenspråket med de nationella minoritetsspråken med avseende på kravet att erbjuda äldreomsorg – även på teckenspråk.
 • Arbeta för att skapa resurser till SDP/SDR för att ge förbunden möjligheter till att initiera samhällsinsatser för äldre teckenspråkiga döva och hörselskadade.
 • Ta fram fokusområden – i tiden - som ska prioriteras. D v s  aktuella områden.
 • Arbeta för att motverka åldersdiskriminering inom dövrörelsen. Synliggöra äldre dövas kunskaper och erfarenheter.
 • Utveckla informationsinsatserna internt och externt.
 • Initiera behovsprioriterade kurser för äldre teckenspråkiga i samverkan med folkhögskolor/studieförbund– nationellt och regionalt.
 • Finna samverkansformer och medlemskap i ett nationellt pensionärsförbund som t ex PRO.
 • Samverkan och utbyten med Nordiska pensionärsorganisationer för teckenspråkiga döva och hörselskadade i form av konferenser, äldremöten och kulturella arrangemang.

 
Övrigt under (2015) 2016 - 2017:

 • 3 – 4 styrelsemöten per år
 • SDP förbundsstämma (2015 och 2017)
 • SDR:s förbundsmöte (2016)
 • SDR:s kongress (2017)
 • Nordisk pensionärsträff (Norge 2015 och Sverige 2017)
 • Nordisk äldremöte (Island 2016)
 • Dövas Dag (2015, 2016 och 2017)
 • Dövas pensionärsträff ”Kulturdagar”  (2016)