Sveriges Dövas Pensionärsförbund

 

torsdag, 19 oktober - 2017  

Hem | Om SDP | Verksamhet | Projekt | Evenemang | Kurser | Kontakta oss

Pensionärsförening/sektion/klubb

5/3  1966 Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening
19/3   1966 Dalarnas Dövas Pensionärsklubb     
26/6   1966 Malmö Dövas Pensionärsförening
26/2 1969 Göteborgs Dövas Pensionärsförening
12/2    1976 Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening     
16/2 1977 Örebro Läns Dövas Pensionärsförening   
22/10 1977   Länspensionärsrådet i Blekinge län
14/3  1982 Döva Pensionärer i Gävleborgs Länsförbund
17/8  1982  Värmlands Dövas Pensionärsförening
2/2  1983 Borås Dövas Pensionärsförening
24/8 1985   Östergötlands Dövas Pensionärsförening
19/10  1985 Smålands Dövas Pensionärsförening
13/10 1986 Jämtlands Läns Dövas Pensionärsförening
15/10 1986  Trollhättans Dövas Förenings Pensionärs sektion
25/10 1986 Medelpads Dövas Förenings Pensionärssektion
29/10  1986 Härnösands Dövas Teckenspråksförenings Pensionärssektion
  1987 Kalmar Läns Dövas Förenings Pensionärskommitté
4/2 1988 Sörmlands Dövas Pensionärsklubb
26/4  1988 Norrbottens Dövas Pensionärsförening
23/1 1989 Västmanlands Dövas Pensionärsförening
22/10 1993 Vätterbyggdens Dövas Pensionärssektion
19/2 1994 Skövde Dövas Pensionärsklubb
1/3 2000 Skåne Dövas Pensionärsförening
26/2 2004 Västerbottens Läns Dövas Pensionärs förening