Sveriges Dövas Pensionärsförbund

 

torsdag, 19 oktober - 2017  

Hem | Om SDP | Verksamhet | Projekt | Evenemang | Kurser | Kontakta oss

Omnitor AB - Reach 112

Hur tycker du att larmnummer 112 fungerar?  

Omnitor är engagerat i ett EU-projekt som heter REACH112. Projektet har som mål att förbättra kontakten med räddningstjänsten för dem som inte använder taltelefon samt sprida totalkonversation för ökade och bättre kommunikationsmöjligheter. Totalkonversation innebär samtidig kommunikation med ljud, bild och text som skickas tecken för tecken. I projektet ingår det att ta reda på hur DU tycker larmtjänsten fungerar. Därför är vi mycket tacksamma om du tar dig tid att svara på frågorna i enkäten.  

 

Länken till enkäten:  enkäten - Reach 112