Projektet “Infrastruktur för inkluderande telefoni”

SDP deltar tillsammans med övriga hörselskadeorganisationer i ett projekt som drivs av Post- och telestyrelsen (PTS). Projektet ska dels se hur bildtelefonanvändare kan få samma möjligheter, förmåner och tillgänglighet som övriga telefonabonnenter, dels se över hur man kan förbättra kommunikationen med döva i krissituationer. Allmän information om projektet: Post- och telestyrelsen (PTS) startade projektet Infrastruktur för inkluderande telefoni i början av december 2018. Som en del av vårt uppdrag att verka för ökad digital delaktighet. Projektet planeras att pågå under perioden december 2018 till och med januari 2020. Projektet leds av Evantia som bland annat är leverantör av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net.   Syfte och mål med projektet Syftet är att vidareutveckla, implementera, användartesta och utvärdera en infrastukturlösning som gör att telefonnummer och SIP-adresser knyts samman. [...]

2020-11-20T00:05:09+00:0023 april, 2019|Kategorier: Uncategorized|

Information om handikappersättning på teckenspråk

Hej Pensionärer! SDR har kommit ut med information om Handikappersättning på teckenspråk och ni kan länka in er på SDR:s hemsida om Save Handikappersättning och där får ni all information om vad som händer. http://sdr.org/component/k2/item/1797-information-om-handikappersattning-och-merkostnadsersattning

2019-04-17T13:39:53+00:0017 april, 2019|Kategorier: Uncategorized|

SDP:s styrelse hade sammanträde på Västanviks folkhögskola

Den 26-27 mars hade SDP:s styrelse sammanträde på Västanviks folkhögskola, Leksand. Det var strålande solsken bägge dagarna. Förberedelserna inför stämman i Härnösand är i det närmaste klara och stämmohandlingarna kommer att sändas ut inom kort. Det gläder oss, att 11 föreningar/sektioner har sammanlagt anmält 21 ombud. Styrelsen diskuterade hemsidan och hoppas att snart kunna ge information på teckenspråk där. De viktigaste frågorna, som SDP fortsätter driva är ”Teckenspråk inom äldreomsorgen för döva” samt ett ökat antal Äldrevägledare i Sverige. SDP har också ansökt om bidrag från fonder till att skapa en Väntjänst. Vi väntar på svar. Vi vet, att många medlemmar redan idag gör ideella insatser och besöker vänner som av olika skäl inte kan  komma till möten. Vi är [...]

2019-04-17T13:35:49+00:0011 april, 2019|Kategorier: Uncategorized|

Projekt – Hur man kommunicerar med döva – främst äldre – i krissituationer

SDP deltar i ett projekt som drivs av Post- och Telestyrelsen ( PTS ) och som handlar om hur man kommunicerar med döva – främst äldre- i krissituationer. Mer information kommer allt eftersom projektet rullar på. Detta är ett mycket viktigt område för oss inom SDP. Birgitta Martinell har tidigare skrivit en rapport om ” Valfrihet och Värdighet för äldre döva” och SDP gör nu tillsammans med SDR en kartläggning, som ska följa upp rapporten och visa om det har blivit bättre, om situationen är oförändrad eller om det har blivit sämre. Bittan Martinell kommer att föreläsa om ” Och hur gick det sen?” vid vår kommande förbundsstämman i Härnösand den 25 juni. Varma förbundshälsningar/ Styrelsen

2019-04-17T13:36:51+00:0018 mars, 2019|Kategorier: Uncategorized|

SDR:s projekt “Likabehandlingsarbete”

Hej pensionärer! Här kommer lite info om SDR:s projekt ” Likabehandlingsarbete” som nog många av er känner till och har fått information genom era föreningar hoppas vi. Vi vill ändå på det här sättet tala om för er att ni kan söka ytterligare information ang SDR:s förslag på ” Likabehandlingsarbete ” genom att länka in er här på följande följebrev som bifogas här. Detta ämne ” Likabehandlingsarbete” gäller ALLA föreningar oavsett vilken typ av förening. Det handlar om hur man beter sig i föreningen och i styrelsen och hur man tar hand om varandra i föreningen och om varje medlems välmående och trygghet inom föreningen. Om er förening inte har tagit upp det här, så kontakta er styrelse och be att [...]

2019-04-17T13:39:25+00:0013 mars, 2019|Kategorier: Uncategorized|

Information från styrelsen

Den 11-12 december hade SDP 2018 års sista sammanträde i Örebro i ABF:s lokaler. SDP är nu medlem i ABF, vilket innebär att våra föreningar och sektioner kan använda ABF:s lokaler ”hemma” vid behov. Valberedningen deltog i sammanträdet. Dagordningen var som vanligt lång med många viktiga frågor. SDP har sökt och fått en del fondbidrag under året och har en förhållandevis bra ekonomi. Förberedelserna inför förbundsstämman i Härnösand den 25-27 juni pågår för fullt. Programmet är klart och och styrelsen arbetar med de handlingar som ska sändas ut. Ombudsavgiften blir densamma som 2017. Tre motioner har inkommit. Vi hade många rapporter. Styrelsen är bra på att representera SDP. Eftersom Sverige fortfarande inte har någon regering har vi i nuläget inte haft [...]

2019-04-17T13:38:42+00:003 februari, 2019|Kategorier: Uncategorized|