Kontakta oss

Sveriges Dövas Pensionärsförbunds styrelse 2019 – 2021

Förbundsordförande: Ingvar Edwall, Leksand
E-post: ingedw@bahnhof.se
Bildtelefon: ingvar.edwall@ectalk.se
Ansvarsområden: Ekonomiansvarig, Intressepolitik, Informationsansvarig, Dövas Tidning, Myndighetskontakter och Arkivansvar.

Vice ordförande: Inga-Britt Andersson, Örebro
E-post: ingabrittandersson073@gmail.com
Bildtelefon: r.i.andersson@ectalk.se
Ansvarsområden: Sociala medier, Medlemsansvarig , Kursverksamhet och Kultur

Sekreterare: Vera Dahlin, Uppsala
E-post: vera.dahlin@hotmail.se
Ansvarsområden: Styrelsens protokoll och Föreningssupport

Ledamot: Anders Sundström
E-post: anders.sundstrom1@telia.com
Ansvarsområden : Intressepolitik, Myndighetskontakter och Diariförda handlingar

Revisor: Stig Kjellberg, Leksand
Revisorssuppleant: Sven Holmberg, Örebro

Valberedningen 2019-2021:
Sammankallare: Thyra Lindström
Johnny Slotts, Örebro
Per Eriksson, Göteborg

SDP organisation nr
802430-2385

SDP bankgiro
5785-0398.