Kontakta oss

Sveriges Dövas Pensionärsförbunds styrelsen 2021 – 2023

Förbundsordförande: Anders Sundström
E-post: anders.sundstrom1@telia.com

Vice ordförande: Inga-Britt Anderssson
E-post: ingabrittandersson073@gmail.com
Bildtelefon: r.i.andersson@ectalk.se

Sekreterare: Vera Dahlin
E-post: vera.dahlin@hotmail.se
Bildtelefon: vera.dahlin@ectalk.se

Ledamot: Piakersin Silverdal
E-post: pk.silverdal@gmaill.com

Ledamot: Marianne Wallentin
E-post: marianne.wallentin@icloud.com

Revisor : Stig Kjellberg, Leksand
Revisorsuppleant: Sven Holmberg, Örebro

SDP organisationsnr
802430-2385

SDP bankgiro
5785-0398