SDP deltar i ett projekt som drivs av Post- och Telestyrelsen ( PTS ) och som handlar om hur man kommunicerar med döva – främst äldre- i krissituationer. Mer information kommer allt eftersom projektet rullar på. Detta är ett mycket viktigt område för oss inom SDP.

Birgitta Martinell har tidigare skrivit en rapport om ” Valfrihet och Värdighet för äldre döva” och SDP gör nu tillsammans med SDR en kartläggning, som ska följa upp rapporten och visa om det har blivit bättre, om situationen är oförändrad eller om det har blivit sämre.

Bittan Martinell kommer att föreläsa om ” Och hur gick det sen?” vid vår kommande förbundsstämman i Härnösand den 25 juni.

Varma förbundshälsningar/ Styrelsen