Den 26-27 mars hade SDP:s styrelse sammanträde på Västanviks folkhögskola, Leksand. Det var strålande solsken bägge dagarna.

Förberedelserna inför stämman i Härnösand är i det närmaste klara och stämmohandlingarna kommer att sändas ut inom kort. Det gläder oss, att 11 föreningar/sektioner har sammanlagt anmält 21 ombud.

Styrelsen diskuterade hemsidan och hoppas att snart kunna ge information på teckenspråk där.

De viktigaste frågorna, som SDP fortsätter driva är ”Teckenspråk inom äldreomsorgen för döva” samt ett ökat antal Äldrevägledare i Sverige. SDP har också ansökt om bidrag från fonder till att skapa en Väntjänst. Vi väntar på svar. Vi vet, att många medlemmar redan idag gör ideella insatser och besöker vänner som av olika skäl inte kan  komma till möten. Vi är mycket glada över era viktiga insatser. Andra frågor  som styrelsen arbetar vidare med är ”Äldres teckenspråk”.

Styrelsen har börjat arbeta med en ny informationsbroschyr. Om vi har tur kan den bli färdig till Dövas dag i Visby, där SDP kommer att vara på plats för att informera om förbundet. SDP kommer även att börja ge någon  form av föreningssupport, eftersom den har efterfrågats.

Det finns önskemål om kurser i IT-kunskap och Hälsa för äldre. SDP planerar att genomföra en veckokurs om hälsa på Västanviks folkhögskola under våren 2020.

Glöm inte att anmäla er till Ålborg! Ni som inte vill betala över Internet kan betala genom att gå till banken,. Styrelsen hjälper er gärna med anmälan. Kontakta någon av oss! Danmark väntar på att få se en stor grupp glada svenskar i Ålborg.