Start

SDPs nya styrelsen – efter Anders Sundström har avgått pga hälsoskäl.

[2022-04-06] Anders Sundström informerar bl a om enkät om sociala medier som har skickat ut till pensionärsföreningar, pensionärsdagar i Gävle och Dövas Dag i Uppsala.

Jultal från ordförande Anders Sundström


SDPs Facebooks länk är:
https://www.facebook.com/pg/sverigesdovaspensionarsforbund.