Vårt arbete

  • att arbeta för att teckenspråkiga pensionärer får en god livskvalité och livsmiljö med delaktighet, inflytande och bestämmande över sin egen situation,
  • att arbeta för att teckenspråkiga pensionärer, som behöver vård och omsorg, får detta i en teckenspråkig miljö,
  • att arbeta för att information till och från myndigheter och media till teckenspråkiga pensionärer sker på teckenspråk,
  • att främja pensionärsföreningarnas verksamheter.