Om Sveriges Dövas Pensionärsförbund

SDP bildades den 8 augusti 1976 med namnet Sveriges Dövas Pensionärsråd / SDP/ , som den 25 augusti 2001 ändrades till Teckenspråkiga Dövas Pensionärsförbund / TDPF /. Den 30 april 2005 beslutades ett namnbyte till Sveriges Dövas Pensionärsförbund / SDP /.

Vi jobbar aktivt för att alla äldre döva ska få ett bra liv, ett bra äldreboende med teckenspråksmiljö och ett tryggt liv med tillgänglighet med teckenspråk i alla former. En bra vård där allt sker på teckenspråk!

Vi jobbar även för att alla äldre döva som bor ensamma ska få komma till en gemenskap som bygger på teckenspråk. Inga äldre döva ska få känna utanförskapet.

Vid behov och frågor kan kontakt alltid tas med oss under ” Kontakta oss”!