Styrelse

Sveriges Dövas Pensionärsförbunds styrelse 2019 – 2021

Förbundsordförande: Ingvar Edwall
E-post: ingedw@bahnhof.se
Ansvarsområden: Ekonomiansvarig, Intressepolitik, Informationsansvarig, Dövas Tidning, Myndighetskontakter och Arkivansvar

Vice ordförande: Inga-Britt Andersson, Örebro
E-post: ingabrittandersson073@gmail.com
Ansvarsområden: Sociala medier – Hemsidan och Facebook -, Medlemsansvarig och Kursverksamhet/kultur

Sekreterare: Vera Dahlin, Uppsala
E-post: vera.dahlin@hotmail.se
Ansvarsområden: Styrelsens protokoll och Föreningssupport

Ledamot: Anders Sundström, Stockholm
E-post: anders.sundstrom1@telia.com
Ansvarsområden: Intressepolitik, Myndighetskontakter och Diarieförda handlingar

Revisor: Stig Kjellberg, Leksand
Revisorssuppleant: Sven Holmberg, Örebro

Valberedningen 2019-2021:
Sammankallare: Thyra Lindström, Härnösand
Johnny Slotts, Örebro
Per Eriksson, Göteborg

SDP organisation nr
802430-2385