SDPs styrelse 2023 - 2025

Förbundsordförande: Marianne Wallentin

Vide ordförande : Jan Magnström

Ekonomiansvarige: Inga-Britt Andersson, Örebro

Sekreterare: Bittan Martinell, Stockholm

Ledamot: Ove Wallster, Stockholm

Valberedningen

Sammankallande: Thyra Lindström, Härnösand
Barbro Lock Almqvist, Stockholm
Per Eriksson, Göteborg

Revisorer

Revisor: Stig Kjellberg, Leksand
Revisorssuppleant: Sven Holmberg, Örebro