Medlemskap

Medlemskap för dig som pensionär (65år+)

Som medlem i SDP blir du automatiskt ansluten till närmaste pensionärsförening/-sektion eller till annan förening/sektion, som du väljer själv. Om du av någon anledning inte vill vara medlem i SDP eller om du vill byta pensionärsförening/-sektion så kan du meddela det till Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) medlemsservice eller till din dövförening.

Från och med 2019 har SDP tillsammans med SDR och SDUF ett nytt medlemssystem, som kräver att du har mobilt bank-ID som legitimation.

Har du inget mobilt bank-ID är du välkommen att kontakta SDR:s medlemsservice (t.ex. faktura per post).

E-post: medlem@sdr.org
Bildtelefon: sdr@ectalk.se

Hur går det till?

Gå in på medlem.sdr.org och logga in med hjälp av ditt mobila bankID. Där du kan välja förening och medlemsform. Betala medlemsavgiften med Swish, kort, e-faktura eller pappersfaktura. Efter betalning ser ni bekräftelse på ert medlemskap på startsidan i medlemssystemet.
Ni kommer i fortsättningen få meddelande per e-post om förnyelse av medlemskap, så sparar vi på papper för miljöns bästa!

Mer information
Mer information finns också på SDR:s hemsida, både svenskt teckenspråk och svensk text.
Bli medlem: http://sdr.org/stod-sveriges-dovas-riksforbund/bli-medlem