Möt SDP:s styrelsen

Marianne Wallentin

Förbundsordförande

Bildtelefon: 0752449343@t-meeting.se

Jan Magnström

Vice ordförande

Bittan Martinell

Sekreterare

Inga-Britt Andersson

Ekonomiansvarig

Bildtelefon: r.i.andersson@ectalk.se

Ove Wallster

Ledamot

Klicka på så får ni fram styrelsens e-postadress