Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Ordförandeträff

Västanviks folkhögskola

Ordförande från dövas pensionärsföreningar/sektioner deltager träffen

Sista motionsdag till SDP

Anslutna föreningar till SDP är 30 november sista motionsdag att inlämnas till SDP Motionen kommer alltså behandlas på SDPs förbundsstämman den 6-8 juni 2023

Nordisk äldremöte

Västanviks folkhögskola

Endast representanter från nordiska dövorganisationer