Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Ordförandeträff

Västanviks folkhögskola

Ordförande från dövas pensionärsföreningar/sektioner deltager träffen För mer information - kontakta IngaBritt Andersson. Sista anmälningsdag är 28 oktober 2022

Sista motionsdag till SDP

Anslutna föreningar till SDP är 30 november sista motionsdag att inlämnas till SDP Motionen kommer alltså behandlas på SDPs förbundsstämman den 6-8 juni 2023

Sista dag att lämna förslag till valberedningen

Valberedningen har skickat ut till anslutna pensionärsföreningar och be dem att återkomma namnförslag till SDPs styrelsen senast 17 februari där stämman skall besluta att utse nya styrelsen.

Nordisk äldremöte

Västanviks folkhögskola

Endast representanter från nordiska dövorganisationer