Anslutna lokalföreningar till SDP

Borås Dövas Förening
(vilande)

 

Dalarnas Dövas Pensionärsklubb
Torget 4
793 31 Leksand
Besökadress: Sparbanksgatan 6

Dövas Pensionärsförening i Gävleborgs län
c/o Kia Silverdal
Högstavägen 34
804 25 Gävle

Göteborg Dövas Pensionärsförening
Järntorget 8
413 04 Göteborg

Härnösands Dövas Förening – pensionärssektion
Södra vägen 5 B
871 40 Härnösand

Lundabygdens Dövas Förening – pensionärssektion
c/o Halina Tufvesson
Sofiaparken 6 D
222 41 Lund

Medelpads Dövas Förening – pensionärssektion
c/o Maj Daver
Västra Ringvägen 98
871 42 Härnösand

Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening

Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening
Timmermansgatan 11
753 33 Uppsala

Vänersborgs teckenspråksförening
c/o Ingvar Ulfsparre
Storgatan 7
462 36 Vänersborg

Vätterbydgens Dövas Pensionärsförening
Norra Strandgatan 42
553 20 Jönköping

Örebro Dövas Pensionärsförening
Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro
e-post: styrelsen.odp@gmail.com

Östergötlands Dövas Läns Pensionärsförening
c/o Bernt Hahn
Lindgatan 5
603 36 Norrköping