SDPs stämman i Linköping - 7 - 9 juni 2023

Information från ordförande Marianne

Ramprogram till stämman

Dagordning till stämman

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023 -2025

Rambudget 2023 -2024

Valberedningens förslag