Analog texttelefon - förmedlingstjänst

PTS har flaggat om att det är dags att förnya avtalet med förmedlingstjänsten texttelefoni.se, nuvarande avtal kan förlängas till 2024-08-31. Oavsett om det blir en ny upphandling eller om de förlänger avtalet planerar de att ta bort kravet på stöd för analog texttelefoni. Anledningen är att det är allt färre som använder ”gammal” analog texttelefon.

Nu undrar vi i SDP om det finns fortfarande döva som använder analoga texttelefoner (som t ex Svarta Majan) ?

Ta kontakt med oss så snar som möjligt – så vi vet hur många döva som använder fortfarande analoga texttelefon.