Information från projektet DigiDöv

Hemsida

Nu har DigiDöv eget hemsidan och adressen är https://digidov.sdr.org
Där får du mer information om DigiDöv.

Facebook

DigiDöv har också Facebook och sök “DigiDöv” eller klicka på Facebook.