Handikappersättning och merkostnadsersättning

SDR har kommit ut med information om Handikapp- och merkostnadsersättning på teckenspråk och ni kan länka in er på SDR:s hemsida och där får ni all information om vad som händer.

Handikappersättning och merkostnadsersättning – Sveriges Dövas Riksförbund (sdr.org)