Pensionärsträff på Länsmuseum

Härnösands dövas förenings pensionärssektion har sin träff på Länsmuseumet.