Information om seniorläger på Västanviks folkhögskolan

Inga-Britt informerar om kommande seniorläger för ofrivilliga ensamhet på Västanviks folkhögskolan den 6 – 11 augusti 2023.
19 äldre döva har anmält sig till lägret.

I lägret kommer finnas olika aktiviteter som bl a
Besöka dövmuseet på Västanvik
Bussutflykt till Nusnäs där de tillverkar Dalahästar
Besöker Zorngården i Mora
Räkkryssning med Gustav Vasa båt
Falugruvan