Lundabygdens Dövas Förenings pensionärssektion

höstprogram 2023

Datum Aktivitet
24 oktober
Information om DigiDöv
7 november
Samkväm - Bingo ?
21 november
Samkväm
5 december
Julbord ?