MDF:s pensionärssektion

program 2023

Datum Aktivitet
24 oktober
Himlabadet med bubbel och arombastu, Sundsvall
7 november
Informationsmöte om DigiDöv för äldre döva
21 november
Fika på IKEA-huset, Birsta
9 december
Lucia- och julfest med julbuffé i MDF:s regi, Sundsvall
X december
Julgröt med skinksmörgås på Alnö Församlingsgård