Nordisk träff för seniorer 2023 i Finland

Finska dövförbundet har publicerat om nordisk träff för seniorer, 11 till 16 september i Rovaniemi, och anmälningar till nordiska träffen kan ske under tiden  1 maj till 10 juni.
Mer information om nordiska träffen , klicka på länken Nordisk träff för seniorer 2023 – Finlands Dövas Förbund (kuurojenliitto.fi)