Rapport från ordförandeträffen i Leksand den 30 nov 2022

Hej på er alla pensionärer!

Hoppas ni mår bra!
Snart är det jul som närmar oss.

Ni vet att SDP har haft ordförandeträff i Leksand, på Västanviks folkhögskola den 30 nov.
Åtta pensionärsföreningar/pensionärssektioner deltog. Vi har 13 st pensionärsföreningar/sektioner men fem var förhindrade.

Vilka som var med? Jo det var Stockholms dövas pensionärsförening, Göteborgs dövas pensionärsförening, Dalarnas dövas pensionärsklubb, Uppsala dövas pensionärsförening, Örebro dövas pensionärsförening, Gävleborgs läns dövas förenings pensionärssektion, Medelpads dövas förenings pensionärssektion och Härnösands dövas förenings pensionärssektion.

SDPs ordförande Marianne Wallentin hälsade alla varmt välkomna till ordförandeträff.
Det var bra diskussioner, och vi hade fint samvaro. Intressant var det!
Marianne informerade om olika saker. Hon talade om att förbundet ska ha förbundsstämma nästa år, den 7-9 juni 2023 i Linköping

SDP:s verksamhetsberättelse 2021 är färdig och ska skickas ut. Ska även finnas med på hemsidan!
SDP:s verksamhetsberättelse 2022 är snart färdig och ska även skickas ut och också finns på hemsidan.

SDP:s båda verksamhetsberättelserna 2021 och 2022 plus övriga handlingar som rör stämman, kommer att skickas ut till pensionärsföreningar och pensionärssektioner. Ombuden som ska vara med på förbundsstämman nästa år ska ta med verksamhetsberättelserna.
SDP:s verksamhetsberättelserna plus handlingar kommer att även finnas på plats i Linköping.
Ni, som ej har mail eller vill ej få verksamhetsberättelserna genom mail, utan vill ha dom i er brevlåda som post, kan meddela detta till SDP:s styrelsen som då skickar ut till er.

Normalstadgar för lokalföreningar hade vi tidigare skickat ut till er via mail. Vi hoppas att ni har kollat på dom som innehåller några ändringar, då dessa ska tas upp för beslut vid förbundsstämman nästa år.
Marianne berättade även om hemsidan. Stig Kjellberg ansvarar för den och har uppdaterat och gjort vissa ändringar. Hemsidan blev ohhhh så fin. Ni måste kolla på den. Sök på www.sdpf.se! Där får ni olika informationer. Jättefin hemsida!

Vi har också Seniornytt i dövtidningen. Den finns också på hemsidan som är översatt.

Nu finns det ett projekt, som heter ” Digidöv”. Det är SDR som samarbetar med SDP. Vi har en kille som heter Magnus Nordström, som har ansvar.  Han har informerat om Digidöv på teckenspråk, som finns på SDR:s hemsida.
( https://sdr.org/nyheter/digidov-guider-startar-i-host )

SDP hade tänkt ordna en resa till utlandet och hade då kontaktat ett företag, som heter ” Äntligen nu”. Det är Åsa Gustafsson och Lars-Gunnar Möllerfors, som äger företaget. Det har varit diskussioner men Åsa och Lars-Gunnar tyckte att det var fel tid nu, då det har hänt så mycket såsom pandemin, krig osv. Dom rekommenderade förbundet att kontakta dom igen om två år, år 2024. Kanske kommer vi inom SDP att resa då!

Marianne informerade också om Nordiskt dövas pensionärsträff, som ska ordnas nästa år i Finland.
Den skulle ha ägt rum ifjol men inställdes pga pandemin. Nu ska den äntligen genomföras nästa år. Plats: Rovaniemi. Nästa år blir det då under tiden 11-16 september. Anmälan dit öppnas först nästa år. Från den 1 maj – 10 juni 2023. Vi kan ej anmäla dit innan. Ni som vill vara med, kan anmäla er dit sedan. Ni kan kontakta oss. Marianne och jag ansvarar för denna resa. Seniorträff ( pensionärsträff) tar emot max 65 deltagare. Vi är fem nordiska länder som är med och dessa är Norge, Danmark, Finland, Sverige och Island. Det betyder att vi kan vara ung 12-13 deltagare från varje land. Kanske har ett land mindre deltagare och då kan ett annat land ta in fler deltagare.

Krispaket! Nu är världen oroliga, då vi har krig, översvämning, storm osv och då är det viktigt att vi har Krispaket hemma. Vi vet inte vad som ska finnas i krispaket. Vi har en döv kvinna, som heter Susanne Hagelin. Hon är medlem i Civilförsvaret och har varit medlem där i sex år. Hon kommer gärna till er pensionärssektion eller pensionärsförening och informerar eller föreläser hur vi ska göra och vad som bör finnas i krispaket hemma.

Marianne informerar om Äldrefrågor/ Äldreboende. I Stockholm har vi ett äldreboende som heter Pilträdet, och som har funnits i många år. Vid starten bodde 12 pensionärer där och nu är det bara en döv pensionär som bor där.
Vi har också Seniorboende, som heter Måsen, och finns i Skärholmen. Där bor ungefär 25 pensionärer som kan klara sig själva. I Örebro finns ett äldreboende, som heter Karlslundsgården, och där bor fem pensionärer. Det är bara dom som är sjuka, som får bo där. I Göteborg har dom ett äldreboende som heter Åkershus och där bor fem döva pensionärer. Döva från Småland som vill komma till Åkershus får bo där. I Malmö finns vårdboende, som heter Lindängelunds vårdboende och där bor nio döva. Det finns också en äldrevägledare i Malmö. Gävle har stort område men där finns inget äldreboende för döva. Det finns en döv där som är dement och bor i demensboende bland hörande. Samma situation är det för oss i övriga Sverige. I Leksand är det många pensionärer som vill bo hemma nära sina barn och barnbarn, för dom kan teckenspråk. Dom i äldreboende kan ej teckenspråk.

Ps: Har glömt teckna in det här ang Uppsala där det finns äldreboende för döva men ingen döv bor där nu Ds.

Viktigt för oss på hemmaplan att åka och hälsa på dom som är ensamma här och där! Fikar tillsammans med den som är ensam, eller tar med pensionären ut och fikar ute eller hälsar på andra döva så dom får umgås för dom behöver socialt umgänge. Viktigt att vi tänker på dom!

Marianne informerar att SDP ska ordna Seniorläger i Västanvik nästa år, den 7 – 11 augusti, under veckan 32. Seniorläger är till för dom som är ensamma på hemmaplan och behöver få träffa andra och umgås och få social stimulans. Ni, som vill vara med, kan kontakta er ordförande hemma i er pensionärsförening/pensionärssektion. Lägret är gratis, men ni får betala era resor själva. Det finns en fritidsledare där på plats som ordnar tex motion, båtutflykt osv. Där är som en typ av rekreation.
OBS! Max 20 deltagare får komma dit.

Marianne informerar också om ett äldreprojekt som Bittan Martinell, anställd av SDR på halvtid, och information om detta projekt finns på SDR:s hemsidan. SDP har samarbete med SDR om äldreprojektet

Marianne berättade även att nu från den 25 nov har förbundet 726 medlemmar. Medlemsantalet har minskat då det tidigare var över 800 medlemmar. Vi är medlem genom SDR in till SDP och detta från 65-årsåldern. Men vi har pensionärer som är under 65 år, kanske 64 år, 50 eller 40 år och som kan bli medlem och då direkt till SDP. Ni kontaktar då SDP:s ekonomiansvarig Inga-Britt Andersson. Även får den som är ung men är sambo eller gift med en pensionär bli medlem hos SDP.

Ja, det var allt härifrån och vi vill önska er alla en riktig, riktig, riktig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!