Rapport från SDPs förbundsstämman i Linköping

Förbundsordförande Marianne rapporterar från SDPs förbundsstämman i Linköping 7 – 9 juni 2023.

Verksamhetsplan för år 2023 – 2025