Seniornytt från Dövas Tidning nr 1 - 2023

Marianne sammanfattar vad det skrivs i seniornytt i DT – nr 1 – 2023