Seniornytt från Dövas Tidning nr 1 - 2024

Bittan Martinell sammanfattar från Seniornytt nr 1-2024 – Dövas Tidning.