Seniornytt från Dövas Tidning nr 2 - 2023

Vera sammanfattar från Seniornytt nr 2-2023 – Dövas Tidning.