Seniornytt från Dövas Tidning nr 3 - 2023

Inga-Britt sammanfattar från Seniornytt nr 3-2023 – Dövas Tidning.