Seniornytt från Dövas Tidning nr 3 - 2024

Marianne Wallentin sammanfattar från Seniornytt nr 3-2024 – Dövas Tidning.