Seniornytt från Dövas Tidning nr 3 - 2022

Vera Dahlin sammanfattar från Dövas Tidning – Seniornytt – nr 3.