Seniornytt från Dövas Tidning nr 4 - 2022

Inga-Britt Andersson berättar hur det var förr – Tidning – Seniornytt – nr 4.