Seniornytt från Dövas Tidning nr 5 - 2023

Jan Magnström sammanfattar från Seniornytt nr 5-2023 – Dövas Tidning.