Tidsplan inför SDPs förbundsstämma 2023

År 2022                      
Senast 30 november ska motion/er skickas till SDP.

År 2023                           
Senast 27 januari skickar SDP kallelse till SDP:s förbundsstämma

Senast 6 april skickas anmälan av ombud till att delta SDP:s förbundsstämma

Senast 30 april skickar pensionärsföreningarna/sektioner/klubbar sin verksamhetsberättelse och revisionsberättelse till SDP

Senast 5 maj skickar SDP  till ombud – stämmohandlingar

7-9 juni SDP:s förbundsstämma (OBS! Ändring av datum till förbundsstämman ! )

Förbundsstämmans plats blir i Linköping.