Verksamhetsplan 2023-2025

Nyckelfrågan är att göra samhällets äldre insatser tillgängliga för förbundets målgrupp- genom det svenska teckenspråket.

  • Ha ett nära samarbete med SDR gällande aktuella Äldrefrågor.
  • Kontinuerligt förbättra och hålla SDP:s hemsida uppdaterad.
  • Förbättra informationen internt och externt.
  • Följa upp inkomna motioner.
  • Samarbeta med andra pensionärsorganisationer.
  • Samverkan och utbyta erfarenheter med nordiska pensionärsorganisationer för döva och hörselskadade i form av konferenser, äldremöten och kulturella arrangemang.
  • Informera och påverka för att få fler Äldrevägledare i Sverige.
  • Skapa väntjänst inom SDP.
  • Arbeta för att motverka åldersdiskriminering. Synliggöra äldre dövas kunskaper och erfarenheter.
  • Arbeta för SMS:s tillgänglighet i kontakt med färdtjänst/sjukresor.
  • Anordna nationell seniorläger.
  • Samverka med DigiDöv
  • Samarbeta med Västanviks fhs
  •  

  Övrigt under 2023-2025:

  • Hålla 3-4 styrelsemöten per år
  • Planera SDP:s förbundsstämma 2025
  • Delta i SDR:s förbunds- och styrelsemöten
  • Arrangera och /eller delta i Nordisk pensionärsträff/Äldremöte
  • Delta och ha utställning om SDP på Dövas dag
  • Besöka SDP:s föreningar och sektioner
  • Påbörja med att planera SDP:s 50 års jubileum
  • Kulturdagar/Pensionärsdagar i Örebro med ÖDP som värd år 2024
  • Anordna en kurs för dem som vill ställa upp inom väntjänst