Valfrihet och värdighet saknas hos äldre döva

Hej, jag vill berätta om en rapport som skrevs redan år 2010 men är fortfarande aktuell. I rapporten lyfter man upp olika frågor om hemtjänst, stress, om man känner sig trygg och om man kan lita på myndighetspersoner i samhället. Det finns statistisk som jämför med hörande och också en grupp som har funktionshinder. Skillnaden är enorm. Äldre döva har en annan situation, när det gäller tex stress så är det allmänt känt att stressnivån sjunker mycket men för döva är det tvärtom. Det är viktigt att ta upp sådana frågor. Rapporten finns på SDPs hemsida, vi rekommenderar er att läsa rapporten eller tipsa andra att läsa den. Rapporten ser ut så här. Tack för att du syssnade.

Jag heter Bittan Martinell och sitter i SDP styrelse och rapporten har jag skrivit då jag tidigare var projektledare i ett projekt.